چاپ کردن این صفحه

فروشگاه آرایشی بهداشتی مایلی مجتمع خلیج فارس (یزد)

فروشگاه آرایشی بهداشتی مایلی مجتمع خلیج فارس (یزد)

موضوع پروژه: اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی

 کارفرما: شرکت هایپر مارکتهای ماف پارس

زیربنای پروژه : 250 الی 600 متر مربع

جزئیات پروژه:

این پروژه شامل تهیه مصالح و تکمیل کلیه عملیات ابنیه و تاسیسات در بخش سفت کاری و تهیه و نصب و راه اندازی و اجرای عملیات نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی فروشگاه آرایشی بهداشتی مایلی بوده است.

تعهدات شرکت پیمانکاری پدیده صنعت دیموند با موفقیت در موعد مقرر تا مرحله بهره برداری اجرا شده و تحویل کارفرما شده است.